Bộ môn GD chính trị - Pháp luật

THÔNG BÁO: V/v học bù các lớp KTCT & CNXHKH 1, 2

026Lớp KTCT & CNXHKH 1 học bù buổi cuối cùng vào sáng thứ Tư, ngày 25/12/2013 tại Hội trường, tiết 1 - 5

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.