THÔNG BÁO Hình thức học và thi môn Triết học, Kinh tế chính trị, CNXHKH

11(1)Kể từ năm học 2018 – 2019, các môn Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ  nghĩa xã hội khoa học sẽ áp dụng hình thức học và thi mới.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.