Bộ môn GD chính trị - Pháp luật

THÔNG BÁO Thi kỳ 2 nhóm 2 môn Phương pháp hùng biện và các thủ thuật tranh biện

THÔNG BÁO

Thi kỳ 2 nhóm 2 môn Phương pháp hùng biện và các thủ thuật tranh biện

Thời gian:    7.15 - 11.00 thứ 7 ngày 28/03/2020 (đúng lịch thi của trường)
Hình thức:   Vấn đáp qua Zoom
Thông tin Zoom có trong môn học trên hệ thống E-Learning. 
Sinh viên thi lại, không có tài khoản E-Learning liên lạc với cô Giang theo số điện thoại 0986.10.6996

 


Tin mới