Bộ môn Du lịch

ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH ẨM THỰC HÀN QUỐC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG, VIỆT NAM NĂM 2019

 

ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH ẨM THỰC HÀN QUỐC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG, VIỆT NAM NĂM 2019

 

  Nm trong tha thun hp tác v chương trình “Đào to chuyên ngành m thc Hàn Quc ti Trường Đi hc Thăng Long, Vit Nam”, Vin Phát trin Hàn thc và trường Đi hc Thăng Long, Ging viên Eui Yoeb Jung được Hàn Quc phái c ph trách các bài ging vm thc Hàn Quc trong thi gian t ngày 01.08.2019 ~ 30.10.2019 

    Chương trình đã nhận được sự đón nhận của rất nhiều các bạn sinh viên trường Đại học Thăng Long. Các bạn sinh viên đã được hướng dẫn những điều cơ bản về ẩm thực Hàn Quốc như Lý thuyết về Ẩm thực Hàn Quốc, nguyên liệu, cách chế biến...

IMG 8423

IMG 8432 2

 IMG 8435 2IMG 8453
 

Tin mới