Bộ môn Du lịch

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH - LỮ HÀNH

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH - LỮ HÀNH

Căn cứ Quyết định số 2414/QĐ-BGDĐT ngày 09/7/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Thăng Long đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch – Lữ hành trình độ đại học chính quy, năm học 2015- 2016, Trường Đại học Thăng Long tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy ngành Quản trị dịch vụ du lịch- Lữ hành (Mã ngành: D340103), gồm các chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch, Quản trị kinh doanh lữ hành, Quản trị kinh doanh  khách sạn, Quản trị kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn, uống.

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển, sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia theo tổ hợp các môn thi:

- Toán, Lý, Hóa (Khối thi: A)

- Toán, Lý, Anh (Khối thi: A1)

- Toán, Hóa, Sinh (Khối thi: B)

- Văn, Sử, Địa (Khối thi: C)

- Toán, Văn, Anh (Khối thi: D1)

- Toán, Văn, Nga (Khối thi: D2)

- Toán, Văn, Pháp (Khối thi: D3)

- Toán, Văn, Trung (Khối thi: D4)

- Toán, Văn, Đức (Khối thi: D5)

- Toán, Văn, Nhật (Khối thi: D6)

Để biết thông tin chi tiết, xin liên hệ địa chỉ:

Tầng 7, nhà A, Trường Đại học Thăng Long, đường Nghiêm  Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0435590569

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.thanglong.edu.vn

                                                                                                                                                          HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                                                                                 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG


Tin mới