Phòng Tài vụ

THÔNG BÁO V/v Thu học phí K32 và những sinh viên đăng ký học cùng K32 Học kỳ 3 (nhóm 3) năm học 2019 - 2020

12Thu chính thức: Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 05/06/2020

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Thu học phí HK3 (nhóm 2), năm học 2019 - 2020 Khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 31

8(2)THÔNG BÁO V/v Thu học phí HK3 (nhóm 2), năm học 2019 - 2020 Khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 31

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Thu học phí HK3 (nhóm1), năm học 2019 – 2020 (Khoa Kinh tế - Quản lý, Du lịch khóa ≤ 30)

4(2) THÔNG BÁO Thu học phí HK3 (nhóm1), năm học 2019 – 2020 (Khoa Kinh tế - Quản lý, Du lịch khóa ≤ 30)

Xem tiếp...

Thông báo thu học phí kỳ 2 nhóm 3 năm 2019 - 2020

731Thông báo thu học phí kỳ 2 nhóm 3 năm 2019 - 2020

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.