Hội đồng Giáo sư cơ sở

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ CỦA GIẢNG VIÊN NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

17(2)BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ CỦA GIẢNG VIÊN NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

Xem tiếp...

Quyết định V/v Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Thăng Long Nhiệm kỳ năm 2020

22(2)Quyết định V/v Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Thăng Long Nhiệm kỳ năm 2020

Xem tiếp...

Quyết định V/v Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Thăng Long nhiệm kỳ 2020

22(2)Quyết định V/v Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Thăng Long nhiệm kỳ 2020

Xem tiếp...

Quyết định V/v Bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Thăng Long nhiệm kỳ 2020

22(2)Quyết định V/v Bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Thăng Long nhiệm kỳ 2020

Xem tiếp...

Quyết định V/v Bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Thăng Long nhiệm kỳ 2020 (2)

22(2)Quyết định V/v Bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Thăng Long nhiệm kỳ 2020 (2)

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.