Hội đồng Giáo sư cơ sở

Công văn số 105 V/v tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

CV so 105 thong bao Lich tap huan nam 2019 0001 Page 1Công văn số 105 V/v tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

Xem tiếp...

Quyết định V/v Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Thăng Long

Quyết định V/v Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Thăng Long

Xem tiếp...

Quyết định V/v Bổ nhiệm chức danh Thư ký hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Thăng Long nhiệm kỳ 2019

Quyết định V/v Bổ nhiệm chức danh Thư ký hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Thăng Long nhiệm kỳ 2019

Xem tiếp...

Quyết định V/v Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Thăng Long nhiệm kỳ 2019

Quyết định V/v Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Thăng Long nhiệm kỳ 2019

Xem tiếp...

Quyết định V/v Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Thăng Long nhiệm kỳ 2019

Quyết định V/v Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Thăng Long nhiệm kỳ 2019

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.