Hội đồng Giáo sư cơ sở

Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn Chức danh Phó Giáo Sư của Giảng viên Nguyễn Văn Ngọc

NguyenHoangPhuong DS Page 01Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn Chức danh Phó Giáo Sư của Giảng viên Nguyễn Văn Ngọc

Xem tiếp...

DANH SÁCH ỨNG VIÊN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2019

19(2)DANH SÁCH ỨNG VIÊN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2019

Xem tiếp...

Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn Chức danh Giáo Sư của Giảng viên Đỗ Văn Lưu

DoVanLuu Page 01Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn Chức danh Giáo Sư của Giảng viên Đỗ Văn Lưu

Xem tiếp...

Công văn số 128 V/v đăng ký, công khai HS điện tử xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2019

CV so 105 thong bao Lich tap huan nam 2019 0001 Page 1Công văn số 105 V/v tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

Xem tiếp...

Công văn số 102 V/v đảm bảo chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

CV so 105 thong bao Lich tap huan nam 2019 0001 Page 1Công văn số 105 V/v tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.