Các ngành đào tạo

GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE

020Ai cũng có những ước mơ và ước mơ trở thành một nhân viên y tế góp sức vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, gia đình cũng như toàn xã hội là một ước mơ thực sự chính đáng và cao cả. Nếu bạn có ước mơ đó, chúng tôi sẽ là khởi đầu của bạn.

Xem tiếp...

GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ ANH

018Ngành Ngôn ngữ Anh của ĐHTL cam kết đào tạo chất lượng cao. Sinh viên tốt nghiệp vừa có kiến thức tốt về chuyên môn Tiếng Anh vừa có kiến thức về các chuyên ngành đang được xã hội quan tâm nhất, do vậy có nhiều cơ hội vượt trội so với những sinh viên tốt nghiệp cùng ngành ở các cơ sở đào tạo khác trong nước trong việc tìm kiếm công việc với mức lương cao;

Xem tiếp...

GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ

033i trường môi trường giáo dục lành mạnh, đặt lợi ích của người học và chất lượng đào tạo lên hàng đầu. Sinh viên tốt nghiệp của Khoa được nằm trong nhóm ưu tiên tuyển dụng của nhiều công ty và cơ quan;

Xem tiếp...

GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA TOÁN - TIN HỌC

Cơ h009ội nghề nghiệp sáng sủa: CNTT đã được xác định là một hạ tầng trong hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 (NQ 4 của BCH TƯ Đảng Cộng sản VN Khóa XI). Điều này có nghĩa là trong vòng 3-5 năm tới, nhu cầu nhân lực CNTT có trình độ đại học sẽ có bước nhảy vọt cả ở thị trường trong nước và quốc tế.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.