Các ngành đào tạo

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TOÁN KINH TẾ

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TOÁN KINH TẾ

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

  1. Mục đích.

Hiện nay, ở nhiều nước tiên tiến (Mỹ , Châu Âu), các nhà tuyển dụng nhân lực cho khối Kinh tế, Ngân hàng thường ưu tiên những người được đào tạo cơ bản về Toán học. Đó là vì những phương pháp Toán học (mô hình hoá, thống kê, tối ưu,…) ngày càng được áp dụng rộng rãi trong hoạt động thực tiễn. Hơn nữa, những người được đào tạo cơ bản về toán và kinh tế sẽ dễ dàng thích ứng với những thay đổi rất nhanh của thị trường hiện đại. Với sự phát triển và hội nhập, xu hướng trên chắc chắn cũng sẽ là xu hướng chủ đạo ở Việt Nam trong những năm tới.

Hầu hết các cử nhân, thạc sĩ Kinh tế của Việt Nam, dù đã tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học danh tiếng của Việt Nam, khi sang học hoặc thực tập ở nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn, do kiến thức về Toán quá ít ỏi. Những người được đào tạo về Toán học lại thiếu kiến thức về Kinh tế. Hơn nữa,  nhiều trường đại học trong nước lại đang có chủ trương giảm bớt thời lượng môn Toán trong quá trình đạo tạo sinh viên các ngành Kinh tế.

Tình hình nêu trên cho thấy sự cấp bách phải có một chương trình đạo tạo đảm bảo cho sinh viên tốt nghiệp có kiến thức vững vàng cả về Kinh tế và Toán học.

Chương trình đào tạo Toán ứng dụng trong Kinh tế của Đại học Thăng Long được mở ra nhằm thực hiện nhiệm vụ trên, về lâu dài sẽ đào tạo được một lớp người giỏi về Kinh tế và Toán, tạo nguồn bổ sung cho đội ngũ chuyên gia cấp cao trong các cơ sở Kinh tế, các nhà khoa học trong lĩnh vực Toán - Kinh tế, làm hạt nhân nâng cao chất lượng giảng dạy Kinh tế và Toán ứng dụng trong các trường đại học.

 

2. Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có kiến thức vững vàng về Kinh tế và Toán học,  sử dụng thành thạo tiếng Anh và có thể:

-  Làm việc hiệu quả trong các cơ sở kinh tế (ngân hàng, tổng công ty, các cơ quan quản lý), trong nước hoặc nước ngoài.

- Tiếp tục theo học một cách thuận lợi chương trình đào tạo sau đại học (về Kinh tế hoặc Toán ứng dụng) ở Việt Nam, cũng như ở nước ngoài (Mỹ, Châu Âu, Nhật, Singapore…)

 

3. Chương trình đào tạo:

Kinh  tế  (800 giờ)

Những nguyên lý kinh tế - Lịch sử các sự kiện và lý thuyết kinh tế -  Những vấn đề kinh tế và xã hội -  Kinh tế và thống kê mô tả, Lịch sử kinh tế hiện đại - Kinh tế học tăng trưởng - Kinh tế/Tài chính - Thương mại quốc tế và toàn cầu hóa - Kinh tế vĩ mô - Kinh tế lượng - Kinh tế vi mô - Các định chế, công cụ và thị trường tài chính - Mô hình hóa và ứng dụng - Tổ chức công nghiệp và kinh tế đầu tư  - Kinh tế lao động và việc làm.

Toán và tin học (1.000 giờ)

Giải tích  - Đại số tuyến tính và hình học  - Ngôn ngữ toán học  - Xác suất -  Phương trình vi phân, chuỗi hàm - Thống kê  - Giải tích số  - Không gian hàm  - Topology  - Phép tính tích phân.  

Cơ sở tin học - Thuật toán và lập trình - Cơ sở dữ liệu và khai phá dữ liệu - Lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ C - Dữ liệu lớn (Khoa học dữ liệu).

Tiếng Anh (450 giờ)

Các môn học khác (150 giờ )Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.