Các ngành đào tạo

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TOÁN KINH TẾ

013Hiện nay, ở nhiều nước tiên tiến (Mỹ , Châu Âu), các nhà tuyển dụng nhân lực cho khối Kinh tế, Ngân hàng thường ưu tiên những người được đào tạo cơ bản về Toán học. Đó là vì những phương pháp Toán học (mô hình hoá, thống kê, tối ưu,…) ngày càng được áp dụng rộng rãi trong hoạt động thực tiễn. Hơn nữa, những người được đào tạo cơ bản về toán và kinh tế sẽ dễ dàng thích ứng với những thay đổi rất nhanh của thị trường hiện đại. Với sự phát triển và hội nhập, xu hướng trên chắc chắn cũng sẽ là xu hướng chủ đạo ở Việt Nam trong những năm tới.

Xem tiếp...

GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH – LỮ HÀNH

 

3Quản trị kinh doanh khách sạn; Quản trị kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn, uống; Quản trị kinh doanh lữ hành; Hướng dẫn du lịch

Xem tiếp...

GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

018Cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có thể đảm nhận các vị trí:

Xem tiếp...

GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ NHẬT

006Ngành Ngôn ngữ Nhật đã góp phần khẳng định chất lượng đào tạo của Trường Đại học Thăng Long với những ưu điểm vượt trội:

Xem tiếp...

GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

019Trang bị kiến thức cơ bản về các khoa học thuộc lĩnh vực xã hội và nhân văn như ngôn ngữ, địa lí, lịch sử, tôn giáo và văn hóa Việt Nam;

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.